Binnen 4 weken na afronding van je initiatief moet je je verantwoorden. Dat kan eenvoudig met het online verantwoordingsformulier. Het formulier bestaat uit een aantal vragen die je moet beantwoorden. Deze gaan over de uitvoering van het initiatief en de financiën. Daarnaast voeg je foto’s, krantenknipsels of een financieel verslag toe. Hieronder een aantal tips en voorbeelden van een goede verantwoording. 


Tip Het is belangrijk dat je bovenstaande zaken goed en tijdig regelt, want jaarlijks worden er 40 tot 50 initiatieven voor een controle uitgekozen. Tijdens zo’n controle wordt er o.a. gekeken of je je initiatief hebt uitgevoerd of de uitvoering volgens de aanvraag is gebeurd en of de financiën op orde zijn. Mochten er misstanden geconstateerd worden dan kan in het uiterste geval de bijdrage teruggevorderd worden. Het is dus belangrijk om dit goed af te handelen. Controles zijn trouwens tot 5 jaar na de uitvoering van je initiatief mogelijk!

Maak een financieel overzicht van je initiatief, eventueel samen met je uitbetaaladres. Je kunt daarvoor het formulier gebruiken dat je bij de beschikking hebt ontvangen. Daarop noteer je alle uitgaven en ontvangsten. Zorg dat je van alle uitgaven bonnetjes hebt. Het overzicht en de bonnetjes moet je in verband met een eventuele controle 5 jaar bewaren! Stop ze in een envelop, scan ze in en bewaar ze goed!


Klik hier voor voorbeelden van een financieel overzicht.


Download hier een leeg formulier Financieel Overzicht.


Let op: bij €5.000 of meer moet u het Formulier Financieel overzicht invullen
en meesturen met dit formulier. Voeg ook kopieën van bonnen en facturen toe.
Dit formulier kunt u vervolgens weer uploaden in het volgende scherm 'Bewijsstukken'.

Binnen 4 weken na afronding van je initiatief moet je je verantwoorden. Dat kan eenvoudig met het online verantwoordingsformulier. Bij het opmaken van de financiën en het invullen van het verantwoordingsformulier moet je aangeven of je bent uitgekomen met je geld; was er voldoende budget of geld over of kwam je juist tekort? In dat laatste geval is het natuurlijk van belang om in je verantwoording te melden hoe je dit hebt opgelost, is er iets gewijzigd in het programma of heb je anderen alsnog bereid gevonden om ook een bijdrage te doen?


Kijk hier voor enkele voorbeelden van verantwoordingen.


Klik hier voor een leeg formulier Verantwoording Bewonersinitiatief.


Let op: bij €5.000 of meer moet u het Formulier Financieel overzicht invullen
en meesturen met dit formulier. Voeg ook kopieën van bonnen en facturen toe.
Dit formulier kunt u vervolgens weer uploaden in het volgende scherm 'Bewijsstukken'.

Heb je geld over, dan dien je dit terug te (laten) storten naar Opzoomer Mee. De gebiedscommissie, de wijkraad of het wijkcomité kan het geld dan gebruiken om andere bewonersinitiatieven mogelijk te maken.


Terugstorten kan op rekeningnummer NL 56 INGB 000 43 533 42, ten name van de Stichting Opzoomer Mee Rotterdam onder vermelding van het dossiernummer en titel, zoals zijn vermeld op de beschikking.

Het verantwoordingsformulier kan ook per post worden opgestuurd naar Opzoomer Mee, Antwoordnummer 3122, 3000 WB Rotterdam (postzegel niet nodig). Mailen mag ook: bewonersidee@opzoomermee.nl.
Hulp nodig bij het invullen? Ook dan kunt u mailen of bellen met Opzoomer Mee: (010) 213 10 55.


Klik hier voor een leeg formulier.