Aanvraagformulier vergoeding bewonersinitiatief 


Heb je een goed idee voor jouw straat, buurt of wijk? En wil je dat samen met medebewoners realiseren? Met dit online aanvraagformulier kun je een financiële bijdrage tot maximaal €10.000 of €20.000 aanvragen. 

Wat moet je doen?
Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent als je de aanvraag gaat invullen. Kijk voor alle stappen, tips en voorbeelden eerst even op opzoomermee.nl/hulp-bij-idee. Heb je alle stukken bij de hand? De gegevens van vier medebewoners en het uitbetaaladres. Dan kun je online eenvoudig je aanvraag indienen.
Liever per post opsturen? Download hier het formulier, vul het formulier in en stuur het op naar:
Opzoomer Mee, Antwoordnummer 3122, 3000 WB Rotterdam (postzegel niet nodig). 

Hulp nodig bij het invullen?

Je kunt bellen met Opzoomer Mee: 010 - 213 10 55 of mailen buurtidee@opzoomermee.nl

Hoe gaat het daarna verder?
Opzoomer Mee registreert je aanvraag en stuurt deze door naar de wijknetwerker van de gemeente Rotterdam. De wijknetwerker neemt vervolgens contact met je op om de aanvraag te bespreken. Als je initiatief wordt goedgekeurd is deze terug te vinden op mijn.rotterdam.nl


Kijk op opzoomermee.nl/hulp-bij-idee voor meer informatie.

Contactpersoon

{{ slotProps.errors[0] }}
Ik dien deze aanvraag in als
{{ slotProps.errors[0] }}

Uw idee

Kijk op opzoomermee.nl/hulp-bij-idee naar tips en voorbeelden van een goed plan. Geef een duidelijke omschrijving van uw idee. U moet alle velden invullen om door te kunnen gaan naar de volgende stap. Is uw plan groter dan de velden toe laten? U kunt op de volgende pagina een bijlage toevoegen. 

{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}

Begroting

Hieronder kun je de begroting invullen. Geef een duidelijke omschrijving van de kosten.
Laat geen velden leeg! Je kunt een veld verwijderen door op het prullenbak icoon te klikken.
Je kunt ook de begroting als bijlage toevoegen. Vul het gewenste bedrag in om door te gaan naar de volgende stap. Kijk voor tips en voorbeelden van een begroting op opzoomermee.nl/hulp-bij-idee
LET OP! U kunt maximaal € 10.000 aanvragen. Wilt u meer dan € 10.000 aanvragen? Ga dan naar mijn.rotterdam.nl

LET OP! U kunt alleen PDF documenten uploaden als bijlage. 

{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}

Vul minimaal 1 veld in van de begroting, zorg ervoor dat de omschrijvingen niet ontbreken en de gewenste bijdrage het limiet van €10.000,- niet overschrijd of onder de €0,- valt.
Corrigeer de begroting om door te kunnen gaan met de volgende stap.
Voeg extra bijlagen van uw initiatief toe aan dit formulier.
Let op: u kunt alleen .pdf bestanden en afbeeldingen uploaden met een max. grootte van 60mb.
Kies of sleep je bestanden hier
Geüploade bestanden:
  1. {{ file }}

Contactgegevens

De aanvraag moet worden ingediend door vijf bewoners, inclusief uzelf. Vul hieronder eerst uw eigen gegevens in als contactpersoon voor de aanvraag. Verzamel dan de namen van andere bewoners, handtekeningen, adressen e.d. om uw aanvraag compleet te maken. Klik hier voor een leeg handtekeningenblad. Deze kunt u daarna uploaden. Selecteer hieronder één van de opties. Wilt u de handtekeningen later aanleveren? Selecteer dan handtekeningenblad uploaden om door te kunnen naar de volgende stap. LET OP! een combinatie van digitaal ondertekenen en uploaden is niet mogelijk!

Contactpersoon

Naam
Straat
{{ slotProps.errors[0] }}
Huisnummer
{{ slotProps.errors[0] }}
Postcode
{{ slotProps.errors[0] }}
Woonplaats
{{ slotProps.errors[0] }}
Telefoon
{{ slotProps.errors[0] }}
E-mail
{{ slotProps.errors[0] }}
Handtekening

Wilt u de bewonersgegevens handmatig invullen? Of wilt u een handtekeningenblad uploaden?

Bewoners

Bewoner 1
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Postcode
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Handtekening

Bewoner 2
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Postcode
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Handtekening

Bewoner 3
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Postcode
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Handtekening

Bewoner 4
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Postcode
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Handtekening
Voeg het handtekeningenblad toe.
Kies of sleep je bestanden hier
Geüploade bestanden:
  1. {{ file }}

Uw gegevens
Opzoomer Mee gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die op uw aanvraagformulier en eventuele bijlagen vermeld staan. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen en gedeeld met ambtenaren van de gemeente Rotterdam die tot taak hebben om over uw aanvraag een advies uit te brengen aan de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité die over uw aanvraag zullen besluiten. Als uw bewonersinitiatief subsidie ontvangt dan worden uw gegevens -conform de wettelijke bewaartermijn van de overheid- 7 jaar bewaard. Ontvangt u geen bijdrage dan worden uw gegevens na 2 jaar vernietigd. Een en ander vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam. Meer informatie: opzoomermee.nl/privacy.


Uitbetaling aan rechtspersoon

Aan welke rechtspersoon dient de uitbetaling plaats te vinden?
Naam rechtspersoon
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Straat
{{ slotProps.errors[0] }}
Huisnummer
{{ slotProps.errors[0] }}
Postcode
{{ slotProps.errors[0] }}
Woonplaats
{{ slotProps.errors[0] }}
Telefoon
{{ slotProps.errors[0] }}
E-mail
{{ slotProps.errors[0] }}
Naam contactpersoon
{{ slotProps.errors[0] }}
Handtekening voor akkoord uitbetaling ten behoeve van dit bewonersidee
Rekeningnummer (IBAN)
{{ slotProps.errors[0] }}
Vorige
Er missen nog enkele handtekeningen.
Zorg ervoor dat alle handtekeningen ingevuld zijn om door te kunnen gaan.

Bedankt
Wij hebben uw aanmeldformulier in goede orde ontvangen. Download uw aanvraag en bekijk of het formulier volledig is ingevuld. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging per mail. Voor vragen neem contact op met Opzoomer Mee via buurtidee@opzoomermee.nl of bel met 010 – 213 10 55.

Opnieuw beginnen

Oeps...
Het lijkt erop dat er iets is misgegaan.
Neem contact op met Opzoomer Mee via buurtidee@opzoomermee.nl voor hulp of bel met 010 – 213 10 55.


{{errors}} Opnieuw beginnen
Even geduld a.u.b. wij verwerken nu uw formulier...