Een goed idee?
Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Met dit online aanvraagformulier kunt u een financiële bijdrage tot maximaal 10.000 euro aanvragen om uw idee uit te voeren.


Wat moet u doen?
Zorg ervoor dat u goed voorbereid bent als u de aanvraag gaat invullen. Kijk voor alle stappen, tips en voorbeelden eerst even in de gereedschapskist. Heeft u alle stukken bij de hand dan kunt online eenvoudig uw aanvraag indienen. Liever per post opsturen? Download hier het formulier, vul het in formulier in en stuur het op naar: Opzoomer Mee & Bewonersidee, Antwoordnummer 3122, 3000 WB Rotterdam (postzegel niet nodig). Mailen mag ook: bewonersidee@opzoomermee.nl. Hulp nodig bij het invullen? Ook dan kunt u mailen of bellen met Opzoomer Mee: (010) 213 10 55.


Hoe gaat het daarna verder?
Opzoomer Mee' registreert uw aanvraag en stuurt deze door naar uw gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité. Zij beslist over uw aanvraag. Opzoomer Mee informeert u vervolgens of uw aanvraag is goedgekeurd, stuurt de officiële beschikking en zorgt voor de uitbetaling. Kijk in de gereedschapskist voor meer informatie.


Spelregels
Uw aanvraag moet aan bepaalde spelregels voldoen. Deze vindt u in de ´Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam´ van de gemeente Rotterdam. 

Contactpersoon

{{ slotProps.errors[0] }}
Ik dien deze aanvraag in als
{{ slotProps.errors[0] }}

Uw idee

{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}

Begroting

Toelichting op de begroting.

{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}

Vul minimaal 1 veld in van de begroting, zorg ervoor dat de omschrijvingen niet ontbreken en de gewenste bijdrage het limiet van €10.000,- niet overschrijd of onder de €0,- valt.
Corrigeer de begroting om door te kunnen gaan met de volgende stap.
Voeg extra bijlagen van uw initiatief toe aan dit formulier.
Let op: u kunt alleen .pdf bestanden en afbeeldingen uploaden met een max. grootte van 60mb.
Kies of sleep je bestanden hier
Geüploade bestanden:
  1. {{ file }}

Contactgegevens

De aanvraag moet worden ingediend door vijf bewoners, inclusief uzelf.
Vul hieronder eerst uw eigen gegevens in als contactpersoon.
Verzamel dan de namen van andere bewoners, handtekeningen, adressen e.d. om uw aanvraag compleet te maken.

Contactpersoon

Naam
Straat
{{ slotProps.errors[0] }}
Huisnummer
{{ slotProps.errors[0] }}
Postcode
{{ slotProps.errors[0] }}
Woonplaats
{{ slotProps.errors[0] }}
Telefoon
{{ slotProps.errors[0] }}
E-mail
{{ slotProps.errors[0] }}
Handtekening

Wilt u de bewonersgegevens handmatig invullen? Of wilt u een handtekeningenblad uploaden?

Bewoners

Bewoner 1
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Postcode
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Handtekening

Bewoner 2
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Postcode
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Handtekening

Bewoner 3
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Postcode
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Handtekening

Bewoner 4
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Postcode
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Handtekening
Voeg het handtekeningenblad toe.
Kies of sleep je bestanden hier
Geüploade bestanden:
  1. {{ file }}

Uw gegevens
Opzoomer Mee gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die op uw aanvraagformulier en eventuele bijlagen vermeld staan. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen en gedeeld met ambtenaren van de gemeente Rotterdam die tot taak hebben om over uw aanvraag een advies uit te brengen aan de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité die over uw aanvraag zullen besluiten. Als uw bewonersinitiatief subsidie ontvangt dan worden uw gegevens -conform de wettelijke bewaartermijn van de overheid- 7 jaar bewaard. Ontvangt u geen bijdrage dan worden uw gegevens na 2 jaar vernietigd. Een en ander vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam. Meer informatie: opzoomermee.nl/privacy.


Uitbetaling aan rechtspersoon

Aan welke rechtspersoon dient de uitbetaling plaats te vinden?
Naam rechtspersoon
{{ slotProps.errors[0] }}
{{ slotProps.errors[0] }}
Straat
{{ slotProps.errors[0] }}
Huisnummer
{{ slotProps.errors[0] }}
Postcode
{{ slotProps.errors[0] }}
Woonplaats
{{ slotProps.errors[0] }}
Telefoon
{{ slotProps.errors[0] }}
E-mail
{{ slotProps.errors[0] }}
Naam contactpersoon
{{ slotProps.errors[0] }}
Handtekening voor akkoord uitbetaling ten behoeve van dit bewonersidee
Rekeningnummer (IBAN)
{{ slotProps.errors[0] }}
Vorige
Er missen nog enkele handtekeningen.
Zorg ervoor dat alle handtekeningen ingevuld zijn om door te kunnen gaan.

Bedankt
Wij hebben uw aanmeldformulier in goede orde ontvangen. 

Opnieuw beginnen

Oeps...
Het lijkt erop dat er iets is misgegaan.
Neem contact op met OpzoomerMee via bewonersidee@opzoomermee.nl voor hulp of bel met 010 – 213 10 55.


{{errors}} Opnieuw beginnen
Even geduld a.u.b. wij verwerken nu uw formulier...