Rotterdammers met een goed idee voor hun buurt kunnen een bijdrage aanvragen om hun idee uit te voeren. Voorbeelden zijn meer groen in de straat, een lampionnenoptocht voor kinderen, een cultureel festival of een activiteit voor ouderen om samen te bewegen. Het kan ook een idee zijn om buurtbewoners te helpen om elkaar beter te leren kennen of om de buurt er prettiger te laten uitzien. Een bewonersinitiatief is altijd een plan van, voor en door bewoners. En de wijk wordt er beter door.


Over wat voor ideeën hebben we het dan? Hieronder vind je een verschillende ideeën die geld kregen. Op ons YouTube-kanaal vind je ook een aantal video's met leuke voorbeelden.

Huiswerkbegeleiding in Vreewijk  In het Huis van de Wijk De Brink worden kinderen twee keer per week door bewoners geholpen bij schoolopdrachten, rekenen en de Nederlandse taal.

Halloweenoptocht Noordereiland Kinderen lopen met hun ouders mee in de lampionnenoptocht. De tocht wordt afgesloten met een kinderdisco.

Kinderstraat, wijkspelen in Nieuw Terbregge De kinderen uit de buurt kunnen zich een hele dag vermaken met allerlei sportieve en creatieve buitenactiviteiten.

Activiteiten in het Rottekwartier Oude Noorden Om buren goed met elkaar in contact te laten komen, organiseren bewoners het hele jaar door tal van activiteiten. De activiteiten zijn er voor alle bewoners, maar ook specifiek voor de jeugd en jongeren.


Stoelengym in IJsselmonde Wekelijks wordt door bewoners een gymles voor ouderen in Ravenswaerde georganiseerd. Het zijn eenvoudige gymoefeningen die ook thuis kunnen worden gedaan en door wekelijkse bijeenkomsten ontstaan er weer nieuwe contacten.

Inloop in Hoek van Holland In de dorpskerk van Hoek van Holland helpen bewoners de ouderen de donkere dagen door te komen met het maken van kerststukjes en een gezellig hapje en drankje.

Maaltijdservice in het Oude Noorden Bewoners maken twee keer per week een maaltijd voor ouderen Jan van der Ploeghuis. Bewoners die niet naar de gemeenschappelijke ruimte kunnen komen worden opgehaald. Desnoods wordt de maaltijd thuis bezorgd.

Mantelzorg café in Vreewijk Maandelijkse een gezellige bijeenkomst in de Groene Vink. Mantelzorgers wisselen ervaringen uit en vinden steun bij elkaar bij een vaak dagelijkse en zware taak.


Bingo en taal in Tussendijken Bewoners spelen wekelijks bingo.  De winnaar krijgt een prijsje en draagt tegelijkertijd een gespreksonderwerp aan waar de deelnemers met elkaar over verder praten. Op deze speelse wijze oefenen vrouwen met de Nederlandse taal.

Computerles voor ouderen in Agniesebuurt In de Nieuwe Banier helpen studenten oudere bewoners bij het gebruik van een computer en geven daarnaast ook les aan groepjes ouderen.


Koor op Zuid Enkele bewoners van Feijenoord komen regelmatig bij elkaar om te zingen. Uiteindelijk blijkt er zoveel animo dat er een echt koor, met dirigent en pianist, ontstaat. Steeds meer leden sluiten aan er wordt volop opgetreden.

Muziek in Park 43 in Tussendijken Bewoners organiseren op zondagmiddag optredens in de muziektent in Park 43 en werken daarbij samen met muzikanten uit de buurt.

Jongerenpodium in Zevenkamp. Jaarlijks kunnen jongeren elkaar inspireren door hun (muzikale) talenten te laten zien op een groot podium op het Ambachtsplein.

Dag van Tula in Bloemhof Bewoners herdenken de slavenopstand op Curaçao in het jaar 1795. De geschiedenis wordt levend gehouden door inleiders die het verhaal over de opstand van de slaven vertellen.


Hike in Overschie Bewoners organiseren een wandeltocht van 25 kilometer. Teams gaan met verschillende opdrachten aan de wandel en het winnende team organiseert de tocht een volgende keer.

G Sport in de Beverwaard Kinderen met een beperking kunnen niet zo maar sporten. Ouders regelen een sportzaal en organiseren wekelijks sporten. Uiteindelijk doen ook buurtkinderen zonder beperking mee, waardoor kinderen elkaar kunnen helpen.


Groen in Delfshaven Bewoners maken de Lange Dijkstraat groen door het beplanten van de bakken in de straat. Om nog meer bewoners erbij te betrekken hebben de kinderen bloempotjes beschilderd en deze met een plantje er in aangeboden aan buurtbewoners.

Hanging Baskets Kralingseveer Om de Damhertstraat wat groener te maken hangen bewoners planten aan de lantarenpalen. Natuurlijk zijn er ook afspraken gemaakt over het water geven tijdens de droge dagen.

Plantjesdag IJsselmonde Bewoners van het buurt bestuurt comité gaan, samen met andere bewoners, aan de slag met het opnieuw beplanten van de plantenbakken bij het winkelcentrum op het Kreekplein.

Clean Challange in Prinsenland Bewoners worden uitgedaagd om sportieve opdrachten te vervullen die te maken hebben met een schone straat en buurt. In teams gaat men aan de slag met bezems, vuilniszakken, kliko’s en ander schoonmaakmateriaal.


Koningsdag in het Kleiwegkwartier De bewonersorganisatie organiseert een ouderwetse vrijmarkt voor jong en oud; met verschillende kinderspelen en muziek. Er wordt samengewerkt met de winkeliers en het vindt plaats op de Anthony Duyklaan en Kleiweg.

Carnaval du Nord Het Oude Noorden heeft zijn eigen zomercarnaval. Bewoners gaan per groep aan de slag met het maken van kleding en het optuigen van wagens voor in de optocht door de wijk.

Kleedjesmarkt Oud IJsselmonde Met koningsdag organiseren bewoners een kleedjesmarkt voor buurbewoners. Een kleinschalige activiteit waar een poffertjeskraam niet mag ontbreken.


Verlichting in de Provenierswijk Bewoners brengen extra verlichting aan op donkere plekken in de wijk waardoor iedereen zich weer veiliger voelt.

Voorlichting over veiligheid in Hillesluis De buurtvaders lopen regelmatig door de wijk en signaleren kwesties en problemen. Op voorlichtingsbijeenkomsten vertellen zij, samen met de buurtagent, wat bewoners zelf kunnen doen om de veiligheid in de wijk te vergroten.