Stel jezelf en je buurtgenoten de volgende vragen: • Bestaat je idee al? Gebeurt het al in de buurt?

 • Is het idee belangrijk voor de wijk / het gebied?

 • Voor wie is je idee bedoeld? Zijn zij enthousiast?

 • Zijn er mensen die mee willen helpen om je idee uit te voeren?

 • Heb je toestemming, vergunningen en/of een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig?


Praat erover met verschillende bewoners en doe je voordeel met hun op- en aanmerkingen. En vraag gelijk of ze mee willen doen! Zo maak je je plan sterker en de kans op succes groter. Ook een gesprekje met de wijknetwerker, wijkraadslid of welzijnswerker kan nuttig zijn. Zij weten wat er allemaal al gebeurt in de buurt en weten wat de wijk nodig heeft. Ook weten zij wie je eventueel (verder) kan helpen en kunnen je vertellen of je een vergunning nodig hebt. Voor meer informatie over het welzijnswerk of netwerker bij jou in de buurt, neem contact op met Opzoomer Mee, telefoonnummer 010 - 213 10 55. 


 • Het initiatief versterkt de leefbaarheid en/of de sociale samenhang in jouw wijk.

 • Je vraagt de bijdrage minimaal zes weken van te voren aan.

 • Je bent minimaal 18 jaar oud en dient de aanvraag in met handtekeningen van vier andere wijkbewoners van 12 jaar en ouder die jouw idee steunen.

 • Het initiatief vindt plaats in de Rotterdamse wijk waar je woont of als rechtspersoon aan geworteld bent.

 • In het wijkakkoord van jouw wijk staat wat volgens de bewoners en ondernemers van de wijk de komende tijd moet gebeuren om de wijk beter te maken. Jouw idee sluit aan op het wijkakkoord.

 • Je voert zelf met andere bewoners het initiatief uit.

 • Iedereen moet mee kunnen doen of er gebruik van kunnen maken.

 • Je initiatief mag geen politieke of religieuze activiteit zijn of tegen het beleid van de gemeente ingaan.

 • Bij voorkeur geen aanschaf van apparatuur of andere dure spullen zoals video, computer, naaimachine, keukenapparatuur, complete inventaris voor een ontmoetingsruimte, enzovoorts. Het heeft de voorkeur om materiaal te huren. Als je materiaal aanschaft, dan moeten deze zo veel mogelijk ook door andere initiatiefnemers gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld via een Huis van de Wijk.

 • Er wordt kritisch gekeken naar eten, drinken, feesten, vergoedingen en attenties. Is het terughoudend en voegt het iets toe?

 • Plaats of verander je iets in/aan de openbare ruimte? Houdt dan rekening met kosten om dit (zelf) te onderhouden.

 • De subsidie is niet bedoeld om organisaties in stand te houden of gaten in de begroting te dekken.

 • Er is geen subsidie voor omzetbelasting (Btw) mogelijk als je die omzetbelasting kan terugvorderen,  verrekenen of op andere manier in rekening kan brengen.


Klik hier voor de volledige tekst van de Beleidsregel Bewonersinitiatieven Rotterdam 

Wil je voor je bewonersinitiatief een bijdrage tot en met 2.500 euro aanvragen? Dat kun je een aanvraag doen via Opzoomer Mee. De wijkmanager van de gemeente Rotterdam beslist over jouw aanvraag. De wijknetwerker en Opzoomer Mee geven advies aan de wijkmanager. Je hoort binnen zes weken of je geld krijgt voor je initiatief.

Het kan zijn dat er voor jouw initiatief meer tijd nodig is om een beslissing te kunnen maken. In dat geval kan de beslissing worden uitgesteld tot het wettelijke besluittermijn van 20 weken. 


Als je initiatief wordt goedgekeurd, wordt deze gepubliceerd op mijn.rotterdam.nl.

Een bijdrage voor een groot bewonersinitiatief van meer dan € 2.500 tot en met € 20.000 kun je het hele jaar door aanvragen via Mijn Rotterdam.

De wijkmanager van de gemeente Rotterdam beslist over jouw aanvraag. Opzoomer Mee, de wijknetwerker en de wijkraad geven advies aan de wijkmanager.

Zorg dat jouw aanvraag minimaal 6 weken voor de start van je initiatief is ingediend. Elk initiatief moet goed zijn voor de wijk. Je hoort binnen 6 weken of jouw initiatief voldoet aan de spelregels. Het kan zijn dat er voor jouw initiatief meer tijd nodig is om een beslissing te kunnen maken. In dat geval kan de beslissing worden uitgesteld tot het wettelijke besluittermijn van 20 weken. Als je initiatief wordt goedgekeurd, wordt deze gepubliceerd op mijn.rotterdam.nl.

Klik hier om je initiatief aan te melden via Mijn Rotterdam.

Een bijdrage wordt nooit op een rekening van een privé-persoon gestort, maar altijd op rekening van een vereniging, stichting of bedrijf (rechtspersoon). Daarmee voorkomen we problemen met uitkeringsinstanties, de belastingdienst of gedoe in de buurt. Heb je geen vereniging, stichting of bedrijf? Zoek er dan eentje in de buurt die het geld wil ontvangen en je wil helpen.


Voorbeelden van verenigingen of stichtingen in de buurt die je kunt vragen om je bijdrage te ontvangen en te beheren zijn:

• Bewonersorganisatie
• Speeltuin of buurtvereniging
• Welzijnsaanbieder
• Sportclub
• Ruilwinkel
• Welzijnsaanbieder

Meer weten over de rol en mogelijkheden van een uitbetaaladres en wat handige werkafspraken zijn? Kijk hier onder 'Werkafspraken uitbetaaladres' voor tips. Klik hier voor een overzicht van bekende uitbetaaladressen in Rotterdam.

Je idee is afgewezen, voldoet niet aan de regeling of je krijgt niet zoveel subsidie als je nodig hebt. Wat nu? Het loont de moeite om te onderzoeken of je bij andere fondsen een kans maakt. Alleen al in de stadsregio Rotterdam zijn tientallen fondsen actief. Ze zijn bij elkaar gebracht op een handige website. Er is zelfs een site waarmee je fondsen in heel Nederland kunt vinden.

Klik hier voor overige regelingen en fondsen.