De knoop is doorgehakt! De wijkmanager heeft een besluit genomen over je ingediende initiatief. Je ontvangt per e-mail officieel bericht van de gemeente. Dit bericht heet een beschikking. In de beschikking lees je of je geld krijgt. Krijg je geen bijdrage of niet de volledig aangevraagde bedrag? Dan lees je hierin ook de reden waarom.

Let op: Verandert het idee tijdens de voorbereiding? Bijvoorbeeld omdat iets niet kan of omdat je iets leukers bedenkt? Bespreek dit dan eerst met de wijknetwerker. Je hebt namelijk een bijdrage gekregen voor het idee dat is ingediend. Niet voor een idee dat je hebt veranderd.

In de beschikking staat het bedrag dat je krijgt voor je initiatief. Soms stelt de gemeente extra voorwaarden. Lees daarom de beschikking goed door! Tegelijk met het verzenden van de beschikking maakt Opzoomer Mee het geld over op de rekening van het uitbetaaladres dat je hebt opgegeven. Zij krijgen ook een bericht van de storting van het geld.


Wat kun je lezen in de beschikking met een (gedeeltelijke) toekenning?
• Krijg je niet het hele bedrag dat je hebt aangevraagd? Dan lees je in de beschikking wat de reden is.
• Dat je moet melden als je idee of begroting verandert.
• Dat je het geld dat je overhoudt moet terugstorten (of laten storten) op rekening van Opzoomer Mee.
• Dat je je bonnetjes en facturen 5 jaar moet bewaren.
• Dat je niet moet vergeten de wijkraad uit te nodigen 14 dagen voordat je initiatief plaatsvindt.

En soms worden er nog extra voorwaarden gesteld. Lees deze goed!

Klik hier voor een voorbeeld beschikking met toekenning.

Een afwijzing van je aanvraag is natuurlijk niet leuk. In de beschikking staat de reden waarom je geen geld krijgt. Je kunt contact opnemen met de wijknetwerker voor meer uitleg. Misschien zijn er andere mogelijkheden om je plan uit te voeren. Je kunt misschien ook je plan aanpassen en voor een herkansing gaan. Het kan natuurlijk ook zijn dat je het absoluut niet eens bent met de afwijzing. Dan kun je officieel bezwaar maken. In de beschikking staat hoe je dat moet doen. Bij de wijknetwerker en bij Opzoomer Mee kun je terecht voor meer informatie en/of bespreken of je bezwaar kans maakt.

Ben je het niet eens met de (gedeeltelijke) afwijzing van je aanvraag? Dan kun je bezwaar maken. Dit moet je binnen zes weken doen.

Weet je nog niet of je een bezwaar wilt maken? Bijvoorbeeld omdat het besluit onduidelijk voor je is of dat je een andere oplossing ziet. Neem dan eerst contact op met de wijknetwerker of Opzoomer Mee. Dan kunnen we samen kijken wat je het beste kunt doen.

Zo maak je bezwaar
Je kan per brief of via de website van de gemeente bezwaar maken. In je bezwaar moet minimaal de volgende informatie staan:

• Je naam, adres en telefoonnummer.
• Het dossiernummer van je aanvraag. Dit staat bovenaan de beschikking die je kreeg.
• De omschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt.
• De redenen waarom je bezwaar maakt.
• Zet onderaan je bezwaar je naam, datum en handtekening.
• Een kopie van de beschikking met het besluit over je aanvraag.

Klik hier voor een voorbeeld van een bezwaar.
Klik hier om digitaal bezwaar te maken bij de gemeente Rotterdam. Hiervoor heb je een DigiD-code nodig of E-herkenning voor bedrijven.

Je kunt je bezwaar ook per post sturen naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA ROTTERDAM

Maakt iemand anders namens jou bezwaar?
Je kunt iemand anders toestemming geven om een bezwaar voor je in te dienen. Voeg deze toestemming dan toe aan het bezwaar dat je indient. Dien je een bezwaar in namens een vereniging of stichting? Dan moet je bewijzen dat je officieel namens hen mag spreken.

Hoe gaat het verder?
Na het indienen van je bezwaar ontvang je binnen ongeveer een week een ontvangstbevestiging. De behandeling van je bezwaar duurt maximaal 18 weken. Soms word je uitgenodigd om je bezwaar toe te lichten aan een bezwaarschriftencommissie.

Je idee is afgewezen, voldoet niet aan de regeling of je krijgt een lagere bedrag dan je nodig hebt. Wat nu? Je kunt onderzoeken of je bij andere regelingen of fondsen een kans maakt. Alleen al in de stadsregio Rotterdam zijn tientallen fondsen actief. Ze zijn bij elkaar gebracht op een handige website. Er is zelfs een website waarmee je fondsen in heel Nederland kunt vinden.

Klik hier voor overige regelingen en fondsen.